بازار سارقان خودرو چند میارزد

Vizhenameh - - News -

مرجان همایونی / از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد، حکایت بازار مکاره سارقان خودرو است. در بساط آنها هر چیزی که مربوط به ماشین باشد را میتوانید پیدا کنید. فرقی هم ندارد از قالپاق گرفته تا موتور ماشین، بستگی دارد چی راست کارشان باشد، همان را سرقت میکنند. اما در میان این اجناس، تعدادی محبوبیت بیشتری دارند و علت آن هم مشخص است، هر چه هواخواه بیشتر داشته باشد، تعداد آن در بازار هم بیشتر است. اما تا به حال با خودتان تصور کردهاید که این همه تالش و تکاپو برای ســرقت یک ضبط باند و تحمل استرس و انتقال آنها به مالخر برای سارقان چقدر هزینه دارد؟ ساده بگوییم فکر میکنید یک ضبط و باند سرقتی را از سارق چند میخرند؟ صبر کنید، نیازی به ماشین حساب نیست، قرار هم نیست قیمت این چیزها را از فضای مجازی و سایتهای خرید و فروش لوازم دست دوم بدست آورید. اینها قیمتهایی قرار دادی است که در جماعت سارقان تعیین میشود. پس به جای جست و جو در اینترنت و حساب و کتاب کردن این گزارش را بخوانید که در گپ و گفتی با یکی از سارقان حرفهای خودرو صورت گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.