جنسیس دست بردار نیست

Vizhenameh - - News -

محصوالت لوکس شــرکت هیوندای یعنی همان جنســیس دوبــاره قصد دارد با تولید و عرضه ســدانهای لوکس G80 و G90برای رقبای خود خط و نشــان بکشــد. خبر میرسد کــه این برند لوکس قصــد تولید چندین خــودروی کوپه و کراس اوور را دارد. البته این محصوالت همچنان در پیچ و خم ثبت برند هســتند که از جمله نامهای ثبت شده میتوان به ســری 'd شامل GT80‬ GT70، GT60، و ‪GT90 اشاره کرد. این نامگذاری نشــان میدهد جنســیس دوباره در حال تولید خودروی ترکیبی با فاکتور اشرافیت و زیبایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.