لوکسترین خودروی پلیس جهان

Vizhenameh - - News -

پیش از این به نظر میرســید به کارگیــری المبورگینی در پلیس ایتالیا و همچنین خودروهــای لوکس در اداره پلیس دوبی به عنوان ماشینهای خاص پلیس در دنیا مطرح است، اما به تازگی انگلیسیها این رکورد را از آن خود کردند. ورود «رولزرویس گوست» به ناوگان پلیس انگلیس توانسته رکورد به کارگیــری لوکسترین خودروی پلیس را از آن خود کند. این خودرو مثل پوشش لباس پلیس انگلستان تزیین شده و فعالیتش را فعًال از جنوب شرق این کشور آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.