بوگاتی شیرون صدی 21 میسوزاند!

Vizhenameh - - News -

چندان عجیب به نظر نمیرسید که خودروی سه میلیون دالر و سوپرالکچری بوگاتی شیرون، مصرف باالیی داشته باشد. در هر حال این خودرو به همان اندازه که شتاب و سرعت دارد باید با پیشرانه 16 سیلندر 8 لیتری کواد توربو، چنین مصرف باالیی داشته باشد. آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا به تازگی این خودروی خاص را تست کرده و نتایج مصرف سوخت آن واقعا جالب است. طبق این تست مشخص شد بوگاتی شیرون در بزرگراه ‪16 /8‬ لیتر، در شهر 26.1 لیتر و بهصورت ترکیبی مصرفی معادل 21/4 لیتر در هر صد کیلومتر دارد.البته با تغییر سیاستهای خودروسازان بزرگ جهان و سوق پیدا کردن آنها به سمت خودروهای هیبریدی و الکتریکی، بوگاتی شیرون شاید آخرین نسل از محصوالت بنزینی الکچری خواهد بود که میتواند جادهها را در نوردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.