جدیدترین محصول شورلت

Vizhenameh - - News -

شورلت تراورس جدید، محصول جدید این برند فروش خوبی را پیشبینی میکند. تــراورس 2018 به لطف طراحی فنیتر توانســته با گنجایش فضای داخلی بیشتری روبهرو شــود و از دیگر رقبای همنوع خود یعنی فورد اکســپلورر، هوندا پایلت و تویوتا هایلندر پیشی بگیرد.البته قیمت این مدل جدید نســبت به مدل قبلی کمی بیشتر است و مشتریان باید نزدیک به 40 هزار دالر برای این شــورلت جدید هزینه کنند. البته این قیمت برای مدل پایه شــورلت تراورس جدید اعالم شــده و مدیران این کمپانی معتقدند مدل ممتــاز ‪,ŜŐŚ ŽƵŶƚƋLJ‬ چیزی حدود 50 هزار دالر قیمت دارد. از جمله تغییرات این شــورلت جدید نســبت به مدل قبلی خود میتوان به جادار بودن اتاق و امکانات و تجهیزات بیشتری در مقایســه با همتایان خود اشاره کرد. ایمنی این مدل به مراتب مجهزتر از مدل قبلی است که میتوان از ترمز عابرپیاده، هشدار برخورد از جلو، ترمز اتوماتیک و حتی کنترل رانندگی نوجوانان نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.