تولید آزرا 2018 برای خاورمیانه

Vizhenameh - - News -

آزرای هیوندای را میتوان یکی از پرفروشترین مدلهای این کمپانی به حســاب آورد که همچنان فروش خوبی در بازارهای جهانی بهویژه آسیا و خاورمیانــه دارد. از این رو مدل هیونــدا آزرا 2018 نیز به تازگی در قطر معرفی و رونمایی شده که پیشبینی میشود بتواند فروش خوبی در این کشور عربی و حوزه خلیج فارس داشته باشد. جالب اینکه کمپانی هیوندای با یک طراحی ویژه برای مشتریان خود در خاورمیانه، مدل کنونی خود را با موتور 3500 سیسی 6 سیلندر و با قدرت 286 اسب بخار به بازار عرضه خواهد کرد. آزرای 2018 یک ســدان شــیک و زیبا و ششمین نسل این خودرو خوانده میشود با طراحی بهتر و امکانات به روزتر آن در خاورمیانه میتواند نوید فروش باالیی را برای هیوندای به ارمغان آورد. بخش فروش آفریقا و خاورمیانه کمپانی هیوندای معتقد اســت مشــتریان خاورمیانه همیشــه خواستار افزایش قدرت موتور هســتند و هیوندای نیز با همین تفکر مدل جدید آزرا را طراحی، تولید و روانه بازار خاورمیانه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.