بازار داغ شاسیبلندها در قاره سبز

Vizhenameh - - News -

فروش خودروهای شاسی بلند در قاره اروپا نشان میدهد استقبال مردم قاره سبز از این مدل خودروها رو به افزایش است و برندهای بزرگ دنیا در نیمه اول سال 2017 روزهای خوبی را در فروش خود ثبت کردند. آمارهای جدید از فروش شاســی بلندها در اروپا نشان میدهد افزایش 20 درصدی فروش باعث رونق بازار این مدل از خودروها شــده و مردم این قاره همچنان از این محصوالت استقبال میکنند.جالبتر اینکه بعد از شاسی بلندهای پر فروش در اروپا، سوپرمینیها هم بازار داغی دارند و فروش خوبی در اروپا داشتند. البته هاچبکهای خانوادگی هم در رده سوم پرفروشهای قاره سبز قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.