پای مرسدس بنز E400 به آمریکا باز شد

Vizhenameh - - News -

کمپانی مرســدس بنــز در تازهترین اقدام خود قصــد دارد بزودی ســدان جدید خود یعنــی ‪E400 4Matic‬ را راهی بازار آمریکا کنــد. بدین ترتیب میتوان گفت تنوع محصوالت خانواده کالس مرســدسبنز با تنوع بیشــتری در آمریکا عرضه خواهد شد. گفته میشود آمریکاییها باید برای خرید یک دستگاه مرسدس E400 حــدود 62 هزار دالر بپردازند که البته با توجه به کیفیت باالی این مدل از خودروهای مرسدس، پیش بینی میشود این کمپانی فروش خوبی در آمریکا خواهد داشت.هر چند که آمریکاییها پیش از این هم ثابت کردند مشتریان خوبی برای این برند آلمانی هستند و تنها به خودروهای تولید خودشان اکتفا نمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.