نسخه جدید رنو کوئید محبوب آسیاییها

Vizhenameh - - News -

کمپانی فرانسوی رنو بازار آسیایی را یکی از اهداف مهم خود میداند. به همین دلیل هر از چندی محصولی جدید را باب طبع و ســلیقه آســیاییها به بازار این قاره عرضه میکند. در همین راستا بهتازگی بهدنبال عرضه کراساوور کوچک رنو کوئید که در سراســر آســیا بسیار موفق بود به سراغ نسخهٔ اسپورت کانسپتی این خودرو با نام

džƚƌğŵğ رفته که در نمایشــگاه خودروی اندونزی رونمایی شد. رنو این کانســپت اسپورت را به یک کیت بدنهٔ وحشی و رینگهای بزرگ مجهز کرده که ظاهری متفاوت نسبت به نسل قبلی خود پیدا کرده اســت. البته رنو به رغم تغییرات محسوس در ظاهر این مدل، تغییر چندانی در داخل و موتور این کانسپت ایجاد نکرده. بطوریکه

پیشرانهٔ این کوئید اسپورت همان موتور نسخهٔ معمولی یک پیشرانهٔ 1 لیتری با 68 اسب بخار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.