نمایشگاهی به وسعت بازار خودرو

Vizhenameh - - News -

هفدهمین نمایشگاه خودرو در مشهد برگزار شد و در آن از خودروهایی رونمایی شد که میتوانند با سرعت از رقبای خود پیشی بگیرند. این خودروها با رنج قیمتی متنوع قرار است به زودی در بازار عرضه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.