قلب توربینی در پیکر موتورسیکلت!

Vizhenameh - - News -

رقابت برای کســب عنوان سریعترین در دنیای موتور و خودرو چیز عجیبی نیست. در همین رابطه یک شرکت قدیمی و پرســابقه در ساخت موتورهای توربینی برای قایقها، ژنراتورها و تجهیزات آتشنشانی در نظر دارد رکورد سریعترین موتورســیکلت با اســتفاده از موتور توربین بالگرد را بشکند.این شرکت سابقه ســاخت موتورهای دست ساز را دارد اما بــه تازگی موتورســیکلت جدید 420ZZ با فناوری موتــور توربینی رولزرویس را تولید کرده که پیشــرانه اش چیزی شــبیه سیستم هلیکوپترهای ارتش است! نیروی 420 اســب بخار و گشتاور 813 نیوتن متر این موتور میتواند آنرا به سریعترین موتورسیکلت جهان تبدیل کند. البته مهار این قدرت وحشتناک کار سادهای نیست و به همین دلیل ساخت و بررسی چرخهای کربنی، سیستم تعلیق و ترمزهای این غول مهارنشدنی همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.