مقایسه دو خودروی دوست داشتنی بازار

Vizhenameh - - News -

موتور حجم موتور( سی سی) حداکثر توان (اسب بخار) تعداد سوپاپ آالیندگی حداکثر سرعت ))ŬŴ/Ś شتاب صفر تا 100 (ثانیه) مصرف سوخت ترکیبی(لیتر) عرض(ŵŵ) طول(ŵŵ) موتور حجم موتور( سی سی) حداکثر توان (اسب بخار) تعداد سوپاپ آالیندگی حداکثر سرعت ))ŬŴ/Ś شتاب صفر تا 100 (ثانیه) مصرف سوخت ترکیبی(لیتر) عرض(ŵŵ) طول(ŵŵ)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.