بی.ام.و هیوالی جدیدش را رونمایی کرد

Vizhenameh - - صفحه اول -

کمپانــی آلمانی بی.ام.و ســرانجام خیال همــه را راحت کرد و پس از تالش جاسوســان بوسیله انتشــار تیزرها و افشای تصاویر، نسل جدید بی.ام.و M5 را رونمایی کرد. همین که گفته شده پیشرانه این سوپرسدان باواریایی، بروز شده و قدرت چشمگیر آن تا 006اسببخار افزایش یافته کافی اســت تا عاشــقان و مشتریان وفادار این کمپانی آلمانی به ســمت این مدل جدید کشیده شوند. صفر تا صد این مدل چیزی حدود 3/4 ثانیه و حداکثر ســرعت بی.ام.و M5 نیز بهصورت الکترونیکی حدود 250 کیلومتر در ســاعت اســت.البته مشــتریان میتوانند با ســفارش و خرید پکیج آپشــنال Dتا 305 کیلومتر هم در بزرگراههــا با این خودروی لوکــس رانندگی کنند. جالب تر انکه موتور هشت سیلندر این خودرو در کنار یک گیربکس هشت سرعتهٔ اتوماتیک M اســتپترونیک به شــما لذت رانندگی در ســه حالت رانندگی سفارشی کارا، اسپرت و اسپرت پالس را خواهد داد.

2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.