سانتاکروز؛ هیوالی دوست داشتنی

Vizhenameh - - صفحه اول -

شاید کمتر کسی پیش بینی میکرد پیکاپ تراک مفهومی هیوندای که در نمایشــگاه 2015 دیترویت آمریکا رونمایی شد روزی به یک هیوالی دوســت داشــتنی تبدیل شــود.این پیکاپ عظیم الجثه، ســانتاکروز نام دارد و نشانگر آن است که هیوندای سرانجام تسلیم خواسته مشتریانش شد و این مدل را روانه خط تولید کرد. هر چند فعًال ســر مدیران هیوندای بسیار شلوغ است و در حال برنامهریزی برای بهروز کردن شاسیبلند سانتافه و عرضه توسان تا سال 2020 هستند، اما پیکاپ سانتاکروز هم بزودی قرار است روانه بازار آمریکا شــود. پیش بینی میشد پیکاپ جدید هیوندای در سال 2018 به عنوان مدل سال 2019 فروخته خواهد شد اما همانگونه که گفتیم قرار است ابتدا توسان جدید رونمایی شود.

6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.