برند لوکس جنسیس با تأخیر به اروپا میرسد

Vizhenameh - - News -

در حالیکه قرار بود عرضه برند لوکس جنســیس از کمپانی هیوندای بزودی در بازار جهانی عرضه شود، اما خبر رسید که این خودروســاز کره ای فعال این برنامه خود را لغو خواهد کرد و مشتریان اروپایی باید همچنین منتظر جنسیس باشند. البته این تأخیر موقتی است و هیوندای قصد دارد با دست پر و عملکردی عالی تا سال 2020 جنسیس را روانه قاره سبز کند. البته هدف اصلی هیوندای فعال سه بازار بریتانیا، آلمان و سوئیس اســت که قرار است شورومهای جنسیس هم در شهرهای لندن، مونیخ و زوریخ برگزار شود. هیوندای با اشاره به دلیل اصلی این تأخیر اعالم کرده عرضه این برند لوکس با چالشهای مختلفی همراه خواهد بود و باید کاری کرد که خودروی ارائه شده از هرنظر مورد استقبال مشتریان اروپایی واقع شود.

10

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.