ولوو ؛XC40 کوچکترین کراساوور سوئدی

Vizhenameh - - NEWS -

میالن ایتالیا بهترین جایی بود کــه ولوو بتواند کوچکترین کراساوور خود بهنام XC40 را رونمایی کند. البته این کراساوور شــباهت زیادی به نسل قبلی و بزرگتر خود یعنی XC60‬ و ‪XC90 دارد اما توانســته با ویژگیهای جدید در طراحی مثل جلوپنجــرٔه تکاملیافته، رینگهای بزرگ و همچنین 17 ترکیب رنگ مختلف برای بدنه و ســقف تغییراتی را در خود داشته باشد. ولوو معتقد است این مدل میتواند مورد استقبال جوانان که به دنبال کارایی و استایل جدید و زیبا هستند قرار گیرد. برای XC40 سه پیشرانٔه مختلف با دو نمونٔه بنزینی طراحی شده که موتور بنزینی اول T4 و بهصورت دیفرانسیل جلو با قیمت پایٔه 33/200 دالر و به عنوان ارزانترین مدل عرضه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.