نسل جدید کانسپت به دیترویت میرود

Vizhenameh - - NEWS -

بخش طراحی اینفینیتی به تازگی اعالم کرده مدیران این شرکت در نظر دارند مدل مفهومی کامًال الکتریکی این برند تا ســال آینده در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی خواهد شد. این محصول قرار است در سال 2019 وارد بازار شود و پیشبینی میشود با سیستمی جدید و نوآورانه باعث تعجب مشــتریان این برند خواهد شد. البته این بار هم رد پای نیسان و پلتفرم نسل جدید لیف خود در طراحی اینفینیتــی وجود دارد اما این پلتفرم کامال سفارشــی خواهد بود. هنوز جزئیاتی از توان موتور و جزئیات فنی این خودروی الکتریکی منتشر نشده، اما اینفینیتی وعده داده همه را در سال آینده میالدی شگفتزده خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.