منتظر‌نسخ ‌ههای‌جدید‌ترا ‌کهای‌تویوتا‌باشید

Vizhenameh - - NEWS -

مطمئنا مشــتریان و عالقه مندان به محصــوالت تویوتا همواره منتظر معرفی محصوالت جدید این برند بزرگ ژاپنی هستند. در همین راستا باید اعالم کرد این شرکت بزودی نسخههای بروز شده تراکهای تویوتا را روانه بازار خواهد کرد. این در حالیســت که شــورولت و فورد چندی پیش برخی از مدلهای تراک جدید خود را رونمایی کردند، اما تویوتا فعال در ســکوت در حال انجام آخرین مراحل تولید و معرفی تراکهای بروز شده خود است. هر چند تویوتا فعال چراغ خاموش به ســوی نهایی شدن این برنامه پیش میرود، اما مدتی است در حال طراحی جدید و بهینه کردن مدلهای فیس لیفت از 4 رانر، سکویا و توندرا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.