قدرتنمایی دوکاتی با مدل پانیگل V4

Vizhenameh - - NEWS -

کمپانی بوکاتی بــه تازگی با معرفی محصول جدید خود به نام پانیگل V4 ، یک سوپر بایک فوقالعاده را عرضه کرده که به گفته مدیران کمپانی، پرچمدار جدیــد آنها و برگرفته از تکنولوژیهای موتــو جی پی خواهد بود. نیروبخش پانیگل V4 یک پیشــرانه ۴ ســیلندر با طراحی ۰9 درجه سیلندرهاست که برای نخستین بار در موتورسیکلتهای تولید انبوه دوکاتی به کار رفته است. دوکاتی پانیگل V4 در ســه نســخه به خریداران عرضه می شــود. نسخه استاندارد پانیگل 4V، مدل پانیگل S‬ ‪V4 و پانیگل Speciale‬ ‪V4 که این مدل سوم دارای قدرت بیشتر و تغییرات جدیدی است. این مدل فقط ۰۰51 دستگاه تولید خواهد شد که با ۳71 کیلوگرم وزن، ســبکتر از دو مدل دیگر است. ضمنا 6۲۲ اسب بخار قدرت دارد با پوشش بدنه ســه رنگ، سیستم اگزوز تیتانیومی و صندلی جیر طراحی و عرضه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.