4

Vizhenameh - - News -

رکوردشکنی گربه وحشی در جهنم سبز

مدل ‪XE SV Project 8‬ جگوار به تازگی توانســته رکورد سریعترین سدان را در پیســت معروف «نوربرگ رینگ» یا همان جهنم سبز از آن خود کند.رکوردی که پیش از این با زمان 7 دقیقه و 32 ثانیه در اختیار سدان ایتالیایی آلفارومئو جیولیا کوادروفولیو بود، اما جگوار از راه رسید و این رکورد را 11 ثانیه بهبود بخشید.

«جــان ادواردز» مدیر بخش خودروهای ویــژه جگوار لندروور درباره این رکورد به رســانهها گفت: بخش SVO به منظور جابجا کردن مرزهای عملکردی، تجمل و توانایی حرکت در تمامی سطوح به وجود آمده اســت. خودروی دستساز ‪XE SV Project 8‬ این اصول را به حد اعال رســانده و پرفورمنسی را از تواناترین سدان کامپکت جگوار استخراج کرده است. رکورد نوربرگ رینگ ما نشان دهنده تعهدی است که به ســاخت وحشیترین محصوالت برای مشتریانی داریم که بهزودی این سدان را تجربه خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.