قوای محرکه؛ از اقتصادی تا قدرتمند

Vizhenameh - - NEWS -

موتور پایه در نسل جدید والستر نمونهای دو لیتری است که برای کاهش مصرف سوخت از سیکل اتکینسون بهره میبرد و مشابه آن را پیش از این در سوناتا هیبرید هم دیدهایم. این موتور میتواند 147 اسب بخار قدرت تولید کند که البته شاید رقم چندان باالیی نباشد و خیلیها انتظار داشتند موتور دو لیتری توان بیشتری ارائه کند اما هیوندای در این موتور بیشتر بر روی کاهش مصرف سوخت متمرکز شده است. اگر از والستر خود توان بیشتری میخواهید میتوانید به سراغ نمونههای توربو بروید. موتور نمونههای والستر توربو 1/6 لیتر حجم دارد و با کمک توربوشارژر میتواند 201 اسببخار قدرت و 266 نیوتون متر گشــتاور تولید کند تا والســتر بهمرور به بازی هاچبکهای قدرتی وارد شود. نمونه این موتور را در نسل پیشین والستر هم دیدهایم و این بار هم هیوندای همان فرمول را به کار گرفته است. درنهایت نوبت به قدرتمندترین والستر میرسد، جایی که هیوندای طیف محصوالت قدرتی خود را با پســوند E عرضه میکند و در اینجا هم والســتر E را بهعنوان قویترین عضو خانواده میبینیم. بر روی این خودرو موتور دو لیتری توربوشارژ با قدرت 275 اسب بخار و گشتاور 352 نیوتون متر نصب میشود تا والستر را به یک هاچبک داغ تبدیل کند، چیزی که خریداران اروپایی عالقه زیادی به آن دارند. برای انتخاب گیربکس هم حق انتخاب زیادی دارید که شامل گیربکس 6سرعته دستی، 6سرعته اتوماتیک و البته 7 سرعته دو کالچه اســت که این آخری را تنها در مدلهای توربو در اختیار دارید. توان موتور این خودرو وقتی با سیســتم تعلیق اصالح شده پیوند میخورد والستر را به یک هاچبک جذاب تبدیل میکند که ترکیبی از خاص بودن، توان باال و هندلینگ خوب را با قیمتی رقابتی ارائه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.