کرمکیک توتفرنگی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم برای کرم توت فرنگی:

پوره توت فرنگی ......... ۱ پیمانه آرد سفید .... 2 قاشق غذاخوری شکر............................ 00۱ گرم تخم مرغ کامل.............. ۱ عدد وانیل .... یک چهارم قاشق چایخوری کره .............................. 20 گرم

مواد الزم برای کیک توت فرنگی:

آرد ..................................... 300 گرم شکر ................................... 200 گرم پوره توت فرنگی .. سه چهارم پیمانه روغن مایع ........... سه چهارم پیمانه وانیل .... یک چهارم قاشق چایخوری تخممرغ .............................. 3 عدد بیکینگپودر ....... ۱ قاشق مرباخوری

مواد الزم برای تزئین:

توت فرنگی....... به میزان الزم پودر پسته ........... به میزان الزم

طرز تهیه کرم توت فرنگی:

یــک عدد تخــم مــرغ را درون کاســه ریختــه و با چنگال هــم بزنید. در یک قابلمــه کوچک، پوره تــوت فرنگی را با آرد و شــکر مخلوط کنید و بعد دیــگ را روی حــرارت مالیم بگذارید و مدام هم بزنید تا مواد غلیظ شــود.با یک دست تخم مرغ همزده را به آرامی بــه موادداخل قابلمه اضافه کنید و با دســت دیگر با همزن دستی تند مواد را هــم بزنید تا تخم مــرغ درون کرم نبنــدد و مواد کرم یکدســت شود بعد از 2 دقیقه هم زدن مواد کرم را از روی حرارت بردارید و به آن کره و وانیل را اضافــه کرده و خوب هم بزنیــد. حاال کرم را به کناری بگذارید تا سرد شود برای اینکه در فاصله ســرد شــدن روی کــرم نبنــدد بــا یک پالســتیک فریزر، روی سطح کرم را بپوشانید. وقتی کیک ســرد شــد یــک بشــقاب کوچک روی ســطح کیــک گذاشــته و با چاقــو دورتــا دور آن را ببریــد و ســپس بــا قاشــق داخــل کیــک را کمــی خالــی کنید.کرم ســرد شــده توت فرنگــی را توی کیک بریزید و روی آن را با برشهای نازک توت فرنگی و پودر پسته تزئین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.