ساندویچمرغ

Vizhenameh - - News -

مواد الزم :

سینه مرغ چرخ شده......................................... 00٤ گرم پیاز بنفش .......................................................... دو عدد جعفری تازه خرد شده ........... سه چهار قاشق غذاخوری آرد معمولی .................................. یک قاشق غذاخوری آرد سوخاری .................................... دو قاشق غذاخوری ادویه کاری، فلفل سیاه، پودر پاپریکا، پودر سیر، پودر زیره، هر کدام ......................................... یک قاشق چایخوری زعفران دم کرده ....................................... به میزان الزم نمک ....................................................... به میزان الزم

طرز تهیه:

تمــام مــواد را بــا هم مخلــوط کرده و بعد بــه هر شــکلی که دوســت دارید دربیاورید و در روغن داغ ســرخ کنید. حــاال در یــک کاســه پیاز خاللی شــده و ســماق و آبلیمــو و کمــی جعفــری خرد شــده را مخلوط کنیــد. این مواد و مرغهای ســرخ شــده را بــه صورت لقمه در نان لبنانی بپیچید. میتوانید از ســس مایونز و ســس خردل هم در ساندویچ استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.