کوکو تره فرنگی

Vizhenameh - - News -

مواد الزم برای تهیه خمیر:

تره فرنگی ........................................... یک کیلو سیب زمینی ............................. 3 عدد متوسط سیر ........................................................ 2 حبه نمک، فلفل، پاپریکا، آویشن ....... به مقدار الزم عصاره مرغ ........................................ یک عدد تخممرغ .............................................. 5عدد آرد 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

تــره فرنگیهــا را بــه صــورت حلقههــای نازک خرد کرده و خوب میشوییم. ســپس با ســیب زمینیهایی که آبپــز کرده و له کردهایــم مخلوط میکنیم. تخــم مرغها را هم در آن میشــکنیم و عصــاره مــرغ را هم بخوبی پودر کرده و همراه تمامی ادویهها و آرد به مواد اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم. به مدت 5 دقیقه خوب هم میزنیم که تمامی مواد یکسان شود. ســپس در قابلمــه ۴ قاشــق غذاخــوری روغــن میریزیــم و وقتــی روغــن خــوب داغ شــد مایــه کوکــو را داخــل ماهیتابــه میگذاریــم و در آن را میبندیــم تــا خــوب خــودش را بگیرد. بعد بر میگردانیم تا آن طرفش هم سرخ شود اما دیگر در تابه را برمیداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.