خورش‌هلو

Vizhenameh - - News -

مواد الزم :

کره ..................................................... ۲قاشق هلو پوست کنده و چهارقاچ شده .......... ۴عدد لیمو تازه ............................................... نصف روغن زیتون ................... ۵/۱ قاشق غذاخوری مرغ........... ۱عدد (۸ تکه، پوست کنده و بدون استخوان) پیاز ...................................... یک عدد کوچک

طرز تهیه:

کــره را در تابــه روی حــرارت متوســط قــرار داده و هلوهــا را اضافه کنیــد. آب نصف یک لیموی تازه را روی هلوهــا بفشــارید و اجازه دهید هلوها نرم و طالیی شوند. هلوها ر از تابه خارج کنید و بعد یک قاشــق روغن زیتون در تابه بریزیــد. مرغها را هم اضافه کرده و نمک و فلفل بزنید. حاال در ظرف را بگذارید تا با حرارت متوسط بپزند. برای تهیه ســس دوباره در همان تابه بقیه روغن را بریزید و پیاز ریز خرد شــده و زنجبیل رنده شده نمک و فلفل ............................ به میزان الزم زنجبیل ............................. یک تکه رنده شده عصاره مرغ ........................ سه چهارم پیمانه هلو ریزخرد شده .................... دو سوم پیمانه سس ورچستر یا ورسترشایر .... ۲ قاشق غذاخوری سس تند در صورت تمایل .... ۲قاشق چایخوری را اضافه کنید و تفت دهید تا سبک شوند.هلوهای خرد شــده، ســس ورسترشــایر و اگر دوست دارید سس تند را اضافه کنید و کمی تفت دهید. عصاره مرغ را هم اضافه کنید و بگذارید چند جوش بزند و هلوها نرم شده و سس آماده شود. مرغ و هلو را در ظرف کشــیده و سس را اضافه کنید. میتوانید مرغ را با ســس روی حرارت مخلوط کرده و اجازه دهیــد طعــم بگیــرد و بعــد در ظرف کشــیده و با هلوهای تفت داده شده با کره سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.