مو‌هیتو

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

لیموترش ............................................................ ۳ عدد عسل ................................................ ۳ قاشق غذاخوری نعناع ............................................................ یک مشت آب .............................................................. نصف لیوان یخ .................................................................. یک لیوان

طرز تهیه:

هسته لیموها را در آورده و پوست آنها را بگیرید. البته یکی از لیموها را بــا پوســت باقــی بگذارید. همه مــواد را در مخلــوط کــن بریزید تا حالت اســموتی پیدا کند. بعد در لیوانها ریخته و سرو کنید.

نکته: لیمو ترشــی که با پوست در موهیتو میریزید ممکن اســت کمــی طعم آن را تلــخ کند. اگر این طعم را دوســت ندارید پوست همه لیمو ترشها را بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.