دلمهسیبزمینیعربی

Vizhenameh - - News -

طرز تهیه:

ســیبزمینی را پوســت میگیریم با ابزار یا چاقوی کوچک تیز داخل سیب زمینی را خالی میکنیم. مراقب باشــید انتهای ســیب زمینی ســوراخ نشــود کامالً دیواره ســیب زمینی رو بتراشید. سیب زمینی را داخل آب سرد بگذارید تا سیاه نشود. داخــل تابه کمی روغــن بریزید یک حبه سیر را له کنید کمی تفت دهید همین که عطرش بلند شد پیاز خرد شده را اضافه کنیــد در حــد طالیی ســرخ کنید ســپس گوشترااضافهکنیدتمامادویهونمکرا اضافه کنید و خوب تفت دهید در آخر کار که آب گوشت کشیده شــد زیر حرارت رو خاموش کنید و یک قاشق جعفری خرد شــده را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تست مزه کنید و کنار بذارید. حاال سس رو آماده کنید. رب را داخل تابه تفت دهید، گوجه فرنگی را پوره کنید، یک حبه سیر و جعفری خرد شده و نمک و ادویه اضافه کنید، خوب که یکدست شد به رب اضافه کنید و اجازه بدهید کمی قل بزند. داخل ســیب زمینی را با مواد گوشــتی خوب پر کنید. ســیب زمینیها را داخل ظرف گود بچینید از مواد سس روی سیب زمینیها بریزیــد و روی حــرارت بگذاریــد تــا دلمه پخته و سس غلیظ شود.

نکته:

توجه داشــته باشــید که سیب زمینی خیلی پخته و له نشود چون متالشی میشود.

مواد الزم:

سیب زمینی و گوجه فرنگی متوسط .............. چهار عدد گوشت چرخکرده ............................................ ۰۵۲ گرم پیاز .................................................................. یک عدد سیر .................................................................... دو حبه جعفری ریز شده ............................. دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی ................... یک تا دو قاشق غذاخوری نمک- زردچوبه- فلفل سیاه و قرمز- پاپریکا.... به میزان الزم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.