عکس هفته

Vizhenameh - - News -

شرح عکس: تصویری از یک مادر و دختر که از باالی پشتبام با فالکس چای مشغول دیدن بازی تراکتورسازی و سایپا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.