آش زغال اخته

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

زغال اخته ................................ به مقدار دلخواه پیاز متوسط ............................................. ۲ عدد سبزی شامل گشنیز، جعفری و شوید .. 00۵ گرم رشته آشی ....................................... نصف بسته لوبیا چیتی ....................................... یک پیمانه بلغور گندم .................................. نصف پیمانه نمک و فلفل ............................... به مقدار الزم

طرز تهیه:

پیازها را خرد کرده و سرخ کنید. سبزی را پس از شستن خرد کرده و کنار بگذارید. لوبیا را که از شب قبل خیس کردهاید بپزید. زغالاخته را هم جدا بگذارید تا بپزد بعد آن را از صافی رد کنید. هســتههایش را جــدا کنید. بعد پوره زغــال اخته و پیــاز را داخــل آب بریزید، لوبیا پخته شــده و بلغور گندم را نیــز به آن اضافه کنید و اجازه دهید تا بپزد. در مرحله آخر ســبزیهای خرد شده و نمک و فلفل را بیفزایید و رشــته آش را خرد کنید و داخــل آش بریزید و اجازه دهید تا جا بیفتد. در آخــر هم نعناع داغ درســت کنید و داخل آش بریزید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.