عکس هفته

Vizhenameh - - News -

برداشت محصول چای قرمز(حمرا) از منطقه علوه یکی از روستاهای بخش سویسه شهرستان کارون.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.