GAEL­CHOLÁISTE NA MARA

Bray People - - SCHOOLSREPORT -

FEIS CEOIL AN INBHIR MHÓIR

Comhghaird­eas do na scoláirí ón scoil a bhuaigh du­aiseanna sa Feis Ceoil ag an deireadh seach­taine seo chaite ; Dán Gaeilge cail­iní Paula Ní Mheachair, buachaillí Dáire Ó Conchub­hair agus oll­d­u­ais an Fheis ar chaighdeán ard amhranaíochta Erin Nic an Bhaird. Comhghaird­eas scoláirí! Congratulations to the stu­dents from Gael­choláiste na Mara who won fur­ther prizes at the Ark­low Fes­ti­val last week­end. The Dán Gaeilge, girls un­der 14, was won by Paula Ní Mheachair who also won the over­all award in this sec­tion. Dán gaeilge, boys un­der 14, was won by Dáire ó Conchub­hair. The Ma­jor Fes­ti­val Award for the high­est stan­dard achieved in the singing sec­tion was won by Erin Nic an Bhaird. Comhghaird­eas to all these stu­dents.

SEACH­TAIN NA GAEILGE

Bhí seach­tain den scoth ag sco­lairí na scoile i rith seach­tain na Gaeilge. Na cinnirí gaeilge Ailbe, Re­becca, Alas­tair, Jor­dan agus Pádraig a d’ea­graigh na himeach­taí agus choiméad siad gach éinne gníomhach ó thús go deireadh na seach­taine. Ar an Luan bhí ceilí amuigh faoin aer, tráth na gceist boird Dé Máirt agus lá gh­las, Ceard­lann dra­maíochta Dé Céadaoin agus buaic na seach­taine ar an Aoine le díospóireach­taí agus seó tailinne. Ea­graíodh comór­tas postéir chomh maith agus bron­nadh du­aiseanna ar na buaitheoirí ar an Aoine.

All stu­dents en­joyed a fun-filled week of ac­tiv­i­ties dur­ing Seach­tain na Gaeilge. Stu­dent lead­ers Ailbe, Re­becca, Alas­tair, Jor­dan and Pádraig or­ga­nized the week’s events and kept ev­ery­one busy and en­ter­tained. Mon­day the school com­mu­nity en­joyed an open-air ceilí, in the sun­shine. Tues­day we had an ex­cit­ing ta­ble-quiz and a Green Day. On Wed­nes­day Bra­nor Dra­maíochta vis­ited the school and all classes (bar the hard­work­ing Ju­nior Certs. ) par­tic­i­pated in a drama work-shop which was greatly ap­pre­ci­ated. Fri­day was the high-point of the week with keen de­baters tak­ing to the floor and fi­nally the week’s events cul­mi­nated with the an­nual tal­ent Show.

IDIRBH­LI­AIN/COMÓR­TAS NA­TIONAL DAIRY COUN­CIL

Fuair foire­ann amháin idirbliana dea-scéal i rith na seach­taine gur toghadh iad chun dul ar aghaidh go dtí comór­tas naisiúnta an Na­tional Dairy Coun­cil i mBaile Átha Cliath ar an 12ú Aibhreán. Beidh tuil­leadh obair foirne agus iar­rach­taí ag teast­áil chun bheith réidh don dush­lán seo. Comhghaird­eas agus go n-éirí libh scoláirí. One team from TY has been in­formed that they have been cho­sen to go for­ward to the Na­tional Fi­nal of the Na­tional Dairy Coun­cil competition in Dublin on April 12. This will in­volve fur­ther team ef­fort and lots more hard work. Congratulations and good luck to the stu­dents in­volved.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.