Gael­choláiste Na Mara

Bray People - - SCHOOLS REPORT -

SCRUDÚ ION­TRÁLA

Beidh an scrudú ion­trála do na scoláirí bun­scoile ar siúl sa scoil Dé Satharn 2ú Fe­abhra ag tosnú ag 10.00 r.n. Beidh cru­in­niú eo­lais ar siúl ag 10.30 r.n. do

na tu­i­smitheoirí atá nua do Ghael­choláiste na Mara. CEACH­TANNA FÓIN SOGHLUAISTE

Beidh sco­lairí na hIdirbliana ag cur ran­ganna ar fáil do she­an­daoine i ríomhairí agus fóin soghluaiste. Tosóidh an dá rang sin ar an 1ú Fe­abhra agus tá ain­meacha á thogáil faoi láthair. Glaoigh ar 0402 91764 nó 0863803118 chun áit a chur in áirithe. SEACH­TAIN AN UISCE

Ea­graíodh Seach­tain an Uisce sa scoil an tseach­tain seo chaite. Rin­neadh obair treas-cu­r­a­clam sna ran­ganna ar théama an uisce. D'fhéach na scoláirí ar scannán faoi uisce, bhí co­mor­taisí filíochta ar an téama seo sa ghaeilge agus sa bhéarla agus ar an Aoine ea­graíodh Lá Gorm nuair a chaith dal­taí agus múin­teoirí eadaí gorma. DÍOSPÓIREACHT CON­CERN

Go n-eirí an t-ádh leis an bh­foire­ann diospóireachta Con­cern sa cheathrú bhab­hta den chomór­tas Dé Máirt seo chugainn. LEIRIÚ HIGHROCK

Bhain scoláirí ó scoileanna an bhaile a bheidh ag déanamh ardleib­héal sa ghaeilge san ardteist. i mbliana lán tait­neamh as seó grinn a léirigh an grúpa “Highrock” dóibh i nGael­choláiste na Mara ar an Mháirt seo chaite. Cuireadh ceard­lann ar fáil do na scoláirí chomh maith a thug an deis dóibh cleach­tadh a dhéanamh don scrudú béil. Ocáid fíor-thaith­neamhach a bhí ann. TAITHÍ OIBRE IDIRBLIANA

Míle buíochas do na hionad oibre a chuir fáilte roimh ár sco­lairí don taithí oibre i rith na seach­taine seo chaite. Bhí an aise­o­las a tháinig ar ais ó na fos­toirí thar a bheith dear­fach.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.