Con­radh

Gorey Guardian - - NEWS -

BEIDH cru­in­niú cinn bh­liana nó AGM Chraobh Ghuaire sa leab­har­lann ar 6:15 a chlog Dé Mairt, an 14ú Samhain. Bigí linn chun gnó agus imeach­taí an Craobh 2017/18 a phlé. Tá tu­il­leadh baill den coiste ag teast­áil uainn.

Leanann an ciorcal comhrá le Finán Casey agus Bert Mur­phy ar aghaidh sa leab­har­lann gach oíche Dé Mairt ag a 7 a chlog. Agus más maith leat trial a bhaint as an t-amhráníocht sean-nós beidh an gnáth-ceard­lann le Colm Ó Braonáin ar shiúl sa leab­har­lann idir 7:00-8:30 gach oíche Dé Mairt freisin.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.