HOME IS WHERE THE ART IS

Folk mu­si­cian JOHN SPILLANE talks about how his favourite piece of art has been a huge source of cre­ative in­spi­ra­tion.

Hot Press - - Seachtain Na Gaeilge Special -

An Píosa Ealaíne is Ansa Liom

An píosa ealaíne is fearr ar fad liom ná pri­onta atá ag crochadh ar an bh­falla i mo thigh féin. ‘An Tiaracht ag Fanacht le Dia’ is tei­deal dó agus b’é an sár-ealaíon­tóir Tómás Ó Cíob­háin ón nGráig i gCorca Dhuib­hne a chruthaigh, breis is fiche bli­ain ó shin. Pri­onta dúigh is ea é. Is as dúch dúghorm dor­cha atá an fhar­raige déanta, í suaite go leor fé sholas na gealaí, agus seasann an Tiaracht suas go h-uaigneach, bró­nach, uaithi go h-aonaracht. An t-oileán is faide siar de h-oileáin na mBlas­caoidí, amach as cósta Chorca Dhuib­hne, in iarthar Chiar­raí.

Bron­ntanas ón ealaíon­tóir é fhéin ab ea an pri­onta speisialta so, agus ío­caíocht a bhí i gceist lena bhron­nadh orm mar gur shein­neas ceol dó fhéin agus dá mhuin­tir ar ócáid lá bre­i­the a fiche is a h-aon dá in­íon Áine. Oíche mhór cheoil is siamsaíocht a bhí againn i dtigh táb­hairne an Spailpín Fá­nach an oíche sin, oíche ná dear­mad­faidh mé go deo. Chanas amach in aird mo chinn is mo ghutha, agus racáileas an tigh san go maith. “Conas gur féidir liom tú a íoc as seo a John?” a fhi­afraigh Tomás díom. “Tab­hair pic­tiúr dom” a dúrtsa. Agus do thug. “Ach tu­gaim dúsh­lán duit a John” a dúirt sé; “Píosa ealaine nua eile a dhéanamh de seo”. Spéi­siuil go maith, is as líne as dán de chuid Shéain Uí Ríordáin a fuair Tomás an tei­deal. Líne as dán a d’éalaigh is­teach i bpic­tiúr álainn, agus eitleoidh an pic­tiúr suas ina amhrán ar ball, nu­air a thioc­faidh an lá. Is é seo an píosa ealaíne is fearr sa tsaol a thait­níonn liom, níos mó ná aon phíosa mór le rá ar fhal­laí aon Lou­vre. Feáchann sé ar ais orm go dána dúsh­lá­nach is deir sé “Bí ag cumadh a John. Bí ag cumadh a chu­madóir”. Neosfaidh an aim­sir. N’fheadar a bh­fuil sé ionam píosa nua ealaíne a chea­padh a bheadh ar aon chaighdeán le Seán Ó Ríordáin agus le Tomás Ó Ciob­háin.

Finger­pick­ing good: John Spillane

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.