SCRANTON, PENNSYLVAN

Irish Independent - Seachtain - - Líon.Nuachta -

Cinnte ní cathair é Scranton a shamhlófá le mórcheiliúradh Lá Fhéile Phádraig nó is anseo a lonnaítear leagan Mheiriceá den chlár grinn, The Office, sa chomhlacht Dunder Mifflin. Creid é nó ná creid, áfach, ach beidh breis is 150,000 ag freastal ar an bparáid ar a dtugtar Mardi Gras Scranton.

Bíonn idir phíobairí, cheoltóirí is damhsóirí ar an bparáid a gcuirtear tús léi tar éis an Aifrinn in Eaglais Naomh Peadair. Tá an pharáid ar bun in Scranton, cathair ina bhfuil pcbal laidir Gael-Mheiriceanach, o 1862 i leith. Firic: Ta paraid Scranton 2017 thart cheana fein no bhi se ar siu De Sathairn seo caite, mar a bhi go leor paraidi eile ar siul a fud Mheiricea agus timpeall an domhain. Nil la saoire cea daithe doibh mar ata duinne in Eirinn!

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.