An saol tar éis na hArdteiste

Irish Independent - Seachtain - - Ar Fheabhas. -

Tá an seans ann go mbeidh tú ag fágáil an bhaile chun freastal ar an ollscoil go luath. Cad iad na gnéithe den saol nua a bhfuil tú ag súil leo? Cuir na pointí thíos in ord – ag cur uimhir a haon in aice leis an bpointe is mó a bhfuil tú ag súil leis agus ar aghaidh mar sin. Feicfidh tú cleachtaí eile mar seo ar www.ceacht.ie. http:// ceacht.ie/content/ag-f%C3%A1g%C3%A1il-bhail - a bheith i bhfad ar shiúl ó mo theaghlach - casadh le daoine nua - dul amach san oíche nuair is mian liom - mo rogha bia a ithe - staidéar nó obair a dhéanamh ar rud a thaitníonn liom - filleadh abhaile gach deireadh seachtaine - smacht agam ar mo chuid airgid féin - mo sheomra codlata a chóiriú i mo stíl féin - dul go dtí an phictiúrlann i rith an lae - casadh le daoine a bhfuil suim acu sna rudaí céanna liomsa

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.