Plé ar Chúrsaí Teicneolaíochta

Irish Independent - Seachtain - - Ar Fheabhas -

Is féidir ceachtanna eile mar seo a fháil ar www.ceacht.ie http://ceacht.ie/content/ag-scime%C3%A1il-ar-l%C3%ADne Pléigh na ceisteanna seo leis an duine in aice leat.

1. An gcaitheann tú mórán ama ar an idirlíon? 2. Cad iad na suíomhanna idirlín is fearr leat? Cén fáth? 3. Nuair a bhíonn tú ar YouTube cad iad na saghsanna físeán a bhféachann tú orthu? 4. An bhfuil rud ar bith uaslódáilte agat féin ar YouTube nó ar shuíomh dá leithéid (e.g. físeán díot féin ag canadh / ag seinm ceoil agus araile)? 5. Cad iad na suíomhanna is úsáidí duit chun cabhrú leis an obair bhaile / staidéar? 6. An bhfuil cuntas Facebook agus Twitter agat? Cé acu is fearr, dar leat? Cén fáth? 7. An bhfuil tú ‘cairdiúil’ le do thuismitheoirí ar Facebook? Cén fáth? 8. An gcuirtear teorainn leis an méid ama a bhfuil cead agat a bheith ar líne sa bhaile?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.