Plé ar an mBlagáil

Irish Independent - Seachtain - - Ar Fheabhas -

Is féidir teacht ar cheachtanna eile mar seo ar: http://ceacht.ie/content/bhlag%C3%A1il Pléigh na ceisteanna seo leis an duine in aice leat.

1. An bhfuil aon sórt eile blag, nár luadh thuas, a thaitneodh leat (cúrsaí reatha, obair dheonach srl)? 2. An bhfágann tú tuairimí riamh ar bhlaganna nó ar shuíomhanna eile idirlín a bhféachann tú orthu? Cén fáth? 3. Agus tú ag fágáil tuairimí, an úsáideann tú d’ainm féin/ ainm úsáideora nó an mbíonn tú anaithnid? 4. An mbacann tú iontrálacha, atá ar bhlag nó ar shuíomh le níos mó ná cúpla mí, a léamh? 5. Ar smaoinigh tú riamh ar bhlag de do chuid féin a chruthú? Cén t-ábhar a bheadh á phlé agat agus cén lucht léitheoireachta a bheadh agat, dar leat (daoine ó do rang, déagóirí go ginearálta, lucht leanúna rud éigin srl.)?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.