Prós - An Gnáthrud

Irish Independent - Seachtain - - Ar Fheabhas -

Déan cur síos ar dhá thréith a bhaineann leis an bpríomhcharachtar Jimmy sa ghearrscéal ‘An Gnáthrud’. Déan cur síos ar an saol i mBéal Feirste mar a léirítear sa ghearrscéal ‘An Gnáthrud’ é. ‘Ba ghnáthdhuine é Jimmy ar tharla eachtra thubaisteach dó’. Déan plé ar an ráiteas seo. Déan cur síos ar an gcaidreamh a bhí idir Jimmy agus Sarah. Céard atá i gceist le teideal an ghearrscéil seo, ‘An Gnáthrud’?

Jimmy

Cé acu cinn de na haidiachtaí seo a dhéanann cur síos ar Jimmy mar charachtar?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.