Tá baol ann go gcuirfí deireadh le Bus Éireann

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain. - Le Sinéad Nic Con Rí

D’fhéadfaí Bus Éireann a scor mar gheall ar a chaillteanais ollmhóra, a dúirt foinsí dlí.

Tá stailc ag déanamh an-dochar do sheirbhísí ar fud na tíre, le 2,500 comhalta foireann ar picéad agus oibrithe eile iarnróid agus Bhus Átha Cliath ag bagairt go rachaidh siadsan ar stailc freisin.

Dúirt bord stiúrthóirí na cuideachta leathstáit nach bhfuil siad in ann buiséad a shocrú don bhliain amach romhainn – mar atá riachtanach.

“Is cás thar a bheith tromchúiseach é seo anois mar go gcaithfidh an bord a chur in iúl go foirmiúil do CIÉ nach gcomhlíonfar an riachtanas rialachais seo,” a dúirt urlabhraí.

Riachtanas

Mura gcomhlíontar an riachtanas dlí sin, d’fhéadfaí dlús a chur faoin gcuideachta a scor.

Deir an lucht stiúrtha go raibh an tseirbhís Expressway i mbaol faoi mhí na Bealtaine.

Ach dúirt an ceardchumann Siptu mar fhreagra go bhféadfadh an stailc leathnú go dtí Bus Átha Cliath agus Iarnród Éireann anois.

Dúirt Willie Noone, eagraí de chuid Siptu, go bhfuarthas údarás chun “vóta a eagrú faoi ghníomh tionsclaíoch i measc comhaltaí ceardchumainn i mBus Átha Cliath agus in Iarnród Éireann mar léiriú ar a mbá agus a dtacaíocht lena gcomhghleacaithe i mBus Éireann.”

Dúirt sé: “Creideann siad gurb iadsan an chéad dream eile a bheidh thíos leis má ligtear do Bhus Éireann ciorruithe ar thuarastail agus athruithe ar chúinsí fostaíochta a foirne a athrú leis an lámh láidir.”

Baineann an t-aighneas leis na milliún euro i gcaillteanas i mBus Éireann le blianta beaga anuas, agus an lucht bainistíochta ag rá go bhfuil an chuideachta ar tí a bheith bancbhriste.

Mhéadaigh an maoiniú do sheirbhísí oibleagáid seirbhíse poiblí, nó PSO, sa dá Cháinaisnéis is deireanaí a bhí againn.

Fuair Bus Éireann méadú 21% ar an maoiniú PSO in 2016, ach faoin dlí ní féidir é a chur ar fáil do sheirbhísí tráchtála ar nós Expressway.

Caithfear thart ar €277 milliún ar mhaoiniú PSO agus Iompar Tuaithe in 2017.

Taistealaíonn formhór mór de mhuintir na tuaithe in Éirinn ar sheirbhís PSO nó le hoibreoir tráchtála eile seachas Expressway.

Paisinéirí

Níl na seirbhísí sin i mbaol ar chor ar bith. Go deimhin féin tá siad ag fás agus líon na bpaisinéirí ag méadú i gcónaí, agus i gcás na seirbhísí PSO ag méadú mhaoiniú na gcáiníocóirí.

Dúirt an chuideachta nach bhfuil sé beartaithe dul i mbun scrúdaitheoireachta faoi láthair, agus go bhfuiltear ag breathnú ar dheireadh a chur le níos mó bealaí chun airgead a choigilt.

Ach creidtear nach bhfuil ann ach ceist ama go gcuirfear deireadh leis an gcuideachta.

‘a Is cás thar bheith tromchúiseach é anois... nach gcomhlíonfar an riachtanas’

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.