Peataí

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.Óg -

Nuair a bhíonn na laethanta ag dul i bhfad, bíonn daoine ag caitheamh níos mó ama lasmuigh. Bíonn fonn aclaíochta ar dhaoine freisin agus bíonn daoine gníomhach ag obair sa ghairdín.

Uaireanta, ag an am seo den bhliain, smaoiníonn daoine ar mhadra a fháil chun iachall a chur orthu dul ag siúl gach lá. Nó ceannaíonn daoine capaillín dá bpáistí chun iad a spreagadh chun am a chaitheamh in aer úr, seachas a bheith istigh ag féachaint ar scáileán éigin.

Ach is gá smaoineamh ar na pointí seo a leanas sula ndéanann tú cinneadh ar aon pheata a cheannach!

Bíonn cuma álainn ar pheataí , go háirithe agus iad fós an-óg. Ach is fiú smaoineamh go bhfásann siad agus gur gá a lán ama a chaitheamh leo. I ndiaidh na Nollag, cuirtear a lán madraí agus cat in ionaid um leas ainmhithe toisc go n-éiríonn na húinéirí bréan de na hainmhithe nó nach féidir leo freastal ar riachtanais an ainmhí atá acu.

Caithfear a bheith dílis do d’ainmhithe. Is gá aire a thabhairt dóibh gach lá den bhliain ar feadh roinnt mhaith blianta.

Smaoinigh ar na pointí seo a leanas:

Déan an-mhachnamh sula bhfaigheann tú peata agus foghlaim cad is maith leis an ainmhí sin a ithe, cá gcónaíonn sé srl. An bhfuil sé furasta an t-ainmhí a smachtú? An bhfuil traenáil déanta air? An bhfuil taithí ag ainmhí ar bheith i gcomhluadar daoine eile/páistí go háirithe? An bhfuil fáil ar an mbia a itheann an t-ainmhí seo? An bhfuil go leor spáis agat don ainmhí? An bhfuil ailléirge ar aon duine i do theaghlach leis an ainmhí nó leis an ábhar ar a luíonn an t-ainmhí? Tabhair do pheata go dtí an tréidlia go rialta agus cinntigh go bhfuil na hinstealltaí cearta faighte ag an ainmhí. Coinnigh teach an pheata agus an peata féin glan agus tabhair leigheas dó go rialta chun péisteanna a sheachaint. Cinntigh go bhfuil coiléar nó clib aitheantais ar do pheata. Faigh árachas ar chat, ar mhadra nó ar chapall bíonn billí arda le híoc leis an tréidlia nó caithfear costais dhuine a ghortófaí a chlúdach. Bí cinnte go bhfuil am agat chun am aclaíochta a thabhairt do do pheata.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.