Cáinaisnéis: €2.5m breise faighte ag McHugh dá roinn

Aire sásta faoi mhéadú

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain. - Le Gearóid Ó Muilleoir

Bhuaigh an tAire Gaeltachta agus Gaeilge Joe McHugh €2.5 milliún breise dá roinn an bhliain seo chugainn.

Leis an leithdháileadh bhreise, a fógraíodh sa Cháinaisnéis inné, beidh iomlán an mhaoinithe d’fheidhmeanna na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán le haghaidh 2018 ag €62.6 milliún.

Áirítear leis sin €14.028 milliún atá le tabhairt don Fhoras Teanga, a chuimsíonn Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise.

Dúirt an tAire Stáit aréir go bhfuil sé an-sásta leis an mhaoiniú bhreise, agus go gcaithfear níos mó ná leath den mhaoiniú bhreise ar phleananna teanga don Ghaeltacht.

“Tá seachadadh na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge i nap h ríomh thosaíocht don Rialtas, agus tá áthas orm méadú ar an mhaoiniú don Ghaeilge a fheiceáil, ar aon dul leis an tiomantas i gClár an Rialtais,” a dúirt McHugh.

“Tá áthas ar leith orm mar gheall ar an €1.5 milliún breise a cuireadh ar fáil chun tacú leis an phróiseas pleanála teanga.

“An mhí seo caite, d’fhógair mé gur ceadaíodh na chéad trí phlean teanga Gaeltachta — ceann i nGaillimh agus péire i dTír Chonaill — a chuireann ar ár gcumas na pleananna sin a chur chun cinn go dtí an chéim is tábhachtaí den phróiseas pleanála teanga, is é sin na pleananna teanga a chur i bhfeidhm. “Beidh an maoiniú breise sin riachtanach de réir mar a cheadaítear níos mó pleananna teanga agus go mbogann siad ar aghaidh go dtí an chéim chuir i bhfeidhm as seo go ceann bliana.” D’éiligh feachtasóirí Gaeilge níos mó acmhainní freisin d’Údarás na Gaeltachta, agus brúfaidh méadú ar acmhainní an maoiniú bonnlíne don eagraíocht os cionn €7 milliún den chéad uair le cúpla bliain anuas. Bhí McHugh — agus an Taoiseach Leo Varadkar — tar éis a éileamh freisin go gcuirfí níos mó airgid ar fáil lasmuigh den Ghaeltacht agus cuirfear maoiniú breise ar fáil ansin freisin. “Cuireadh leithdháileadh caipitil breise €687,000 ar fáil do Scéimeanna Tacaíochta Teanga na roinne taobh amuigh den Ghaeltacht atá an-tábhachtach,” a dúirt McHugh. “Úsáidfear an maoiniú chun cláir foghlama Gaeilge a mhaoiniú lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht, a mbeidh d’aidhm leo líon na gcainteoirí a mhéadú atá ina chuid lárnach de m’fhócas.”

} “Tá áthas ar leith orm mar gheall ar an €1.5 milliún breise a cuireadh ar fáil chun tacú leis an phróiseas pleanála } teanga”

Ríméadach: An tAire Gaeltachta Joe McHugh

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.