Ceapadóireacht

Irish Independent - Seachtain - - Ar Fheabhas -

Conas Litir a Scríobh Beidh ort dhá phíosa ceapadóireachta a dhéanamh ; is féidir an litir a roghnú: Tasc - 2 mharc Ábhar-8marc Cumas Gaeilge - 40 marc (16: saibhreas agus stór focal & 24: gramadach agus litriú) Tá tú ag déanamh malartaithe le teaghlach Francach, les Nouvions. Tá tusa ag caitheamh trí seachtaine i do chónaí leo agus beidh mac/ iníon an teaghlaigh ag fanacht i do theachsa ina dhiaidh sin. Scríobh litir / ríomhphost abhaile chuig do thuismitheoirí ag cur síos ar conas atá ag éirí leat. Déan cur síos ar nósanna an teaghlaigh agus ar na mothúcháin atá agat.

Leagan Amach Litreach

A Mham agus a Dhaid, Conas atá sibh? Tá súil agam go bhfuil sibh i mbarr na sláinte. Tá mé go maith, buíochas le Dia. Abraigí le Mamó go raibh mé ag cur a tuairisce. An bhfuil aon nuacht agaibh dom? Fan go gcloise sibh!

Críoch: Caithfidh mé imeacht anois. Labhróidh mé libh go luath. Tá mé ag súil go mór le litir uaibh. Le grá, Sorcha.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.