Gníomhaíocht

Suirbhé ar Shalann

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.Óg -

B’fhéidir go gcuireann tú salann ar do chuid bia anois is arís. B’fhéidir go n-itheann tú criospaí ar a bhfuil salann. Ach an raibh a fhios agat go bhfuil salann in an-chuid bia? Déan an suirbhé seo sa bhaile nó san ollmhargadh agus cuirfidh na torthaí ionadh ort!

Aire:

Ná scrúdaigh táirgí nach bhfuil ar an liosta thíos. Seachain táirgí glantacháin don teach nó don seomra folctha.

Treoracha:

1. Déan amach tábla nó bain úsáid as an gceann thall.

Bailigh le chéile na táirgí. 2. Tuar an mbeidh salann sna táirgí, ceann ar cheann. 3. Féach go cúramach ar an bpacáistíocht chun

eolas a fháil ar na comhábhair. 4. Má tá ‘salann’ nó ‘clóiríd sóidiam’ sna comhábhair, tá salann sa táirge. (Úsáideann eolaithe ‘clóiríd sóidiam’ mar ainm eolaíoch ar shalann). 5. Taifead na torthaí ar an tábla.

Pléigh:

Ar chuir na torthaí ionadh ort? Féach an féidir leat teacht ar lipéid san ollmhargadh a deir ‘beagshalann’ nó ‘gan salann ar bith’. Cén fáth a gceannódh daoine na táirgí seo? Foinse: Eureka, i gcomhair le hInstitiúid Oideachais ag Campas Choláiste Phádraig, DCU

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.