Gníomhaíocht

Cabhraigh le Mollaí

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.Óg -

Bhí Mollaí Cúl ag croitheadh amach salainn agus piobair nuair a thit na claibíní den sáiltéar agus den phiobarán. Thit an salann agus an piobar amach i mbarr a chéile. Smaoinigh ar bhealach inar féidir léi an salann a scaradh ón bpiobar. Cabhróidh an ghníomhaíocht seo le Mollaí an fhadhb a réiteach.

Bunábhair:

• Meascán de shalann agus de phiobar (1 taespúnóg amháin an ceann) • Uisce • Crúiscíní nó cupáin • Páipéar cistine • Taespúnóg • Fochupán nó mias éadomhain

Treoracha:

1. Pléigh le do chairde conas a réiteoidh sibh an fhadhb seo. Caithfidh tú salann tirim a bheith agat i gcarn amháin agus piobar tirim a bheith agat i gcarn eile ag deireadh na gníomhaíochta. 2. Leid: Smaoinigh ar a bhfuil foghlamtha agat i ngníomhaíochtaí eile agus faoi thuaslagadh. 3. Pléigh na smaointe atá agaibh leis an múinteoir. Bain triail astu. 4. Leid Bhreise: Seans go mbeidh ort fanacht cúpla lá sula n-oibríonn an ghníomhaíocht seo.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.