Síle Ní Shéaghdha a chuir an t-eagrán seo le chéile. Is as Inis Córthaidh, i gcontae Loch Garman di.

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.Óg -

Rinne sí B.Ed i gcoláiste Mhuire Marino. Chaith sí blianta ag obair i ngaelscoil agus ceithre bliana ag obair ar fhoireann na Gaeilge i PPDS. Bhunaigh sí a comhlacht ‘Lámh Chúnta’ i mbliana agus soláthraíonn sí áiseanna oideachais as Gaeilge do bhunscoileanna. Eagarthóireacht: Bairbre Ní Ógáin Dearadh: INM Studio Cúram Custaiméirí: 023 886 3968 Ríomhphost: schoolorders@independent.ie Más mian leat sonraí d’ordaithe do ‘Seachtain Óg’ a athrú, seol ríomhphost, le do thoil, chuig schoolorders@independent.ie

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.