Ceist na Gramadaí

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Ainmfhocail Fhirinscneacha agus Bhaininscneacha

1. Tá sé iontach tábhachtach go mbeadh tuiscint mhaith agat ar ghramadach na Gaeilge. Caithfidh tú gnéithe gramadaí a aithint, a aimsiú agus a ainmniú anois mar chuid de cheisteanna na Léamhthuisceana.

Gluais Ghramadaí

2. Tá gach focal sa Ghaeilge firinscneach nó baininscneach! Conas a bheadh a fhios agat an bhfuil ainmfhocal firinscneach nó baininscneach? Cinnte, is féidir féachaint san fhoclóir, ach tá leideanna eile anseo duit. Go minic, críochnaíonn ainmfhocal firinscneach ar chonsan leathan. (Nuair atá ‘a’, ‘o’, nó ‘u’ in aice leis an gconsan deireanach san fhocal.) Go minic, críochnaíonn ainmfhocal baininscneach ar chonsan caol. (Nuair atá ‘e’ nó ‘i’ in aice leis an gconsan deireanach san fhocal).

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.