Scannán ‘á chruthú’ faoi scannal Naíonáin Thuama

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain. - Le Sinéad Nic Con Rí

Teastaíonn ó léiritheoirí in Hollywood ceann de na scannail ba mhó in Éirinn riamh a chur i láthair mar scannán.

Spreagadh spéis i scannal Naíonáin Thuama i ndiaidh do The New York Times alt cuimsitheach a fhoilsiú faoi.

Díríodh san alt orthu siúd a coinníodh san Áras Máithreacha agus Naíonán i gContae na Gaillimhe agus ar líomhaintí gur cuireadh suas le 800 leanbh in olluaigh.

Thug an staraí áitiúil Catherine Corless faoi thaighde as ar eascair imscrúdú Rialtais, agus tá taighdeoirí atá ag obair ar son comhlachtaí scannánaíochta Meiriceánacha tar éis spéis a chur ina scéal féin.

Bhí ceannlínte i nuachtáin ar fud na cruinne mar gheall ar an méid a thug sí chun solais.

Tuigtear go bhfuil cúpla léiritheoir tar éis dul i dteagmháil le Catherine Corless agus iad ag iarraidh díriú uirthi mar laoch scannáin ar an scáileán mór.

Ach níor ghlac sí le haon tairiscint go fóill.

Má dhéantar scannán de, ba mhór an scéal a bheadh ann faoin gcaoi ar tháinig sí ar eolas faoin scannal de thimpiste.

“Ní raibh i gceist leis an taighde a rinne mé ar dtús ar Áras Máithreacha agus Naíonán Thuama ach achoimre shimplí ar stair an árais féin do

Bhliainiris Stairiúil áitiúil Thuama in 2012,” a dúirt sí an mhí seo caite nuair a ghlac sí le gradam ó iriseoirí.

“Ach dá mhéad ama a chaith mé i mbun fiosrúcháin sna cartlanna agus ag éisteacht le cuntais na ndaoine a chaith a saol ansin, is é is mó a thuig mé gur theastaigh taighde i bhfad níos cuimsithí ón scéal seo.”

Creidtear gur cuireadh 796 naíonán agus leanbh gan chuntas, gan cloch chinn ar láthair Áras Máithreacha agus Naíonán Bon Secours i dTuaim, agus tá an-seans ann nach n-aithneofar a n-iarsmaí riamh dar le tuarascáil theicniúil nua a foilsíodh an tseachtain seo caite.

Dheimhnigh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige Katherine Zappone go gcreideann grúpa saineolaithe a bhunaigh Rialtas na hÉireann go mbeadh sé dodhéanta beagnach tabhairt faoi thástáil chruinn DNA ar na hiarsmaí, a fuarthas i seanchóras séarachais creidtear ar an láthair níos luaithe i mbliana.

Sin d’ainneoin go maíonn an Rialtas “nach deacracht airgid” atá i gceist le cúram ceart a dhéanamh den láthair agus díobh siúd a cuireadh ansin.

D’éiligh gaolta go láidir ar an Aire a chinntiú go n-aithneofaí cé leis na hiarsmaí.

I mí an Mhárta 2017, dhearbhaigh an Coimisiún Imscrúdúcháin ar Árais Máithreacha agus Naíonán go raibh fianaise “shuntasach” ann go raibh iarsmaí na gcéadta leanbh in Áras Máithreacha agus Naíonán Bon Secours.

796 naíonán: Tuaim

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.