An Bhéaltriail

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

An mothaíonn tú féin in ísle brí riamh? Cén fáth? An foirfeoir tú? Cén chaoi a gcuireann sé isteach ort nó a gcabhraíonn sé leat? Céard iad na rudaí a chuireann isteach ort ó lá go lá? An gcabhraíonn an scoil le do shláinte intinne nó an ndéanann sé dochar, i do thuairim féin? Céard a dhéanann an Rialtas chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu? Céard atá ar eolas agat faoi na seirbhísí meabhairshláinte i do cheantarsa? An mbeadh suim agat a bheith ag obair sna seirbhísí meabhairshláinte amach anseo? Cén sórt post atá ar fáil? Conas is féidir leat cabhrú le duine má cheapann tú go bhfuil siad in ísle brí? An mbíonn deacrachtaí níos mó ag daoine um Nollaig? Cén fáth, dar leat? Cén nasc atá ann idir daoine gan dídean agus fadhbanna meabhairshláinte, go bhfios duit?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.