Sé ghné a bhaineann le Foirfeacht

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Tá ceistneoir forbartha ag an Dr Randy Frost ó Smith College, Massachusetts chun foirfeacht a thomhas. Áirítear 6 ghné éagsúla den fhoirfeacht ar an scála.

1. A bheith buartha faoi earráidí

Bíonn foirfeoirí níos buartha faoi dhearmaid a dhéanamh ná daoine eile, mar bíonn eagla orthu go mbeidh daoine ag déanamh beag díobh. Dá bharr sin, bíonn claonadh ag foirfeoirí gan cabhair a lorg chun na dearmaid a chur ina gceart agus braitheann siad gur cheart dóibh na dearmaid a chur faoi cheilt. Má bhíonn daoine róbhuartha faoi earráidí, bíonn an baol ann go dtiocfaidh fóibí agus neamhoird eile orthu.

2. Caighdeáin phearsanta

Bíonn sé comónta i measc gnáth-fhoirfeoirí agus foirfeoirí néaróiseacha araon, caighdeáin arda a leagan síos dóibh féin a chaithfidh siad a bhaint amach, dar leo. Deirtear go bhfuil éifeacht ag an tréith seo ar an neamhord itheacháin, anorexia nervosa.

3. Ionchais tuismitheoirí

Gné choitianta den fhoirfeacht ná a bheith ag iarraidh ionchais do thuismitheoirí a shásamh. B’fhéidir gurb é an chúis atá leis seo ná go dtógtar na daoine seo i dtithe a dtugann tuismitheoirí grá dá leanaí ar an gcoinníoll go sásóidh siad a n-ionchais. Déanann na leanaí seo iarracht gach rud a dhéanamh i gceart ionas nach ndiúltóidh na tuismitheoirí dóibh.

4. Cáineadh tuismitheoirí

Agus tú ag iarraidh do thuismitheoirí a shásamh is minic a bhraithfeá buartha go gcáinfeadh do mháthair nó d’athair an méid atá bainte amach agat. Tá seans ann go gcuirtí pionós ar na daoine seo as dearmaid a dhéanamh (dearmaid nach raibh róthromchúiseach, b’fhéidir) nuair a bhíodar ina leanaí. An toradh a bhíonn air sin ná nach mbraitheann siad go deo go mbainfidh siad amach go leor chun na tuismitheoirí a shásamh.

5. Amhras faoi thascanna

Is minic a bhraitheann foirfeoirí amhras faoi chaighdeán a gcuid oibre nuair a bhíonn sí críochnaithe acu. Dá bhrí sin, bíonn leisce ar na daoine sin scaoileadh le tascanna agus uaireanta bíonn ar dhaoine a rá leo éirí as. Bíonn foirfeoirí an-éiginnte go minic mar thoradh ar an amhras seo.

6. Ord agus eagar

Is minic a bhíonn foirfeoirí an-chríochnúil agus pointeáilte faoi gach rud a dhéanann siad. Bíonn siad tógtha le gach rud a bheith deas néata. Ní de thoradh díreach ar an bhfoirfeacht é sin ach bíonn éifeacht aige ar na foirfeoirí agus iad ag iarraidh barr a maitheasa a bhaint amach.

Roghnaigh dhá cheann de na ceisteanna thíos agus déan na cleachtaí a ghabhann leo.

De ghnáth, bíonn daoine ina bhfoirfeoirí de bharr na tógála a bhí acu agus iad ina leanaí. Pléigh an dá cheist seo a leanas: (i) Cén tionchar, dar leat, atá ag do thuismitheoirí féin ortsa? (ii) An bhfuil tú cosúil le do Mham nó le do Dhaid? Cad iad na tréithe a thug tú leat uathu? Scríobh do chuid freagraí. Deir daoine, uaireanta, nach féidir le duine athrú. An gcreideann tusa é sin? An dtugann tú faoi deara aon athrú ort féin mar dhuine ó bhí tú i do leanbh? Cad iad? Scríobh do chuid freagraí. Cad iad na tréithe ba bhreá leat a bheith agat féin? Cad iad na buntáistí sa saol a thabharfadh na tréithe sin duit, meas tú? Scríobh do chuid freagraí. Cad iad na tréithe atá agat nach dtaitníonn leat? Cad iad na míbhuntáistí a thugann na tréithe sin duit, meas tú? Scríobh do chuid freagraí.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.